Forhandlingsprotokol


Original side fra forhandlingsprotokol

Forhandlingsprotokol for Dronninglund Sogneraad – Sogneforstanderskabet.
1858 – 1870.
Tydning og renskrivning af Jens Aaberg.

Hvor der er ord, som er ulæselige, vil meningen fremgå af tekst i […..]. Der er sat en del kommaer for en lettere læsning af teksten.


Sogneforstanderskabet er det, der senere blev til sogneråd og nu hedder byråd.
Dronninglund var delt op i Bolle Fjerding, Ørsø Fjerding, Dorf Fjerding, Hjallerup Fjerding og Strandfjerdingen.


Aar 1859 den 24. marts – gav Dronninglund Sogneforstanderskab møde i Geraa skole,

Aar 1859 den 4. marts – Møde i Ørsø skole. Sognepræsten er ikke mødt.

Aar 1859 den 8. februar – Sogneforstanderskabet mødtes i Asaa skole.

Aar 1859 den 21. januar  – var Dronninglund Sogneforstanderskab mødt i Frederikshviles lo.

Aar 1858 den 27. december – Afholdte Sogneforstanderskabet møde i Ørsø skole.

Facebook